O SZKOLE

Strona główna

O szkole

Świetlica szkolna

Historia szkoły

Patron szkoły

Uczniowie

Kalendarz
imprez

Zajęcia
pozalekcyjne

Aktualności

DOKUMENTY

Statut

Programy

Plany
i regulaminy


INNE

Biblioteka

Pedagog

Sport

ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA

Przedmiotowe Sposoby Oceniania

Drodzy Rodzice
Zgodnie z rozporządzeniem MEN Od 25 marca 2020 roku w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, wprowadza się "zdalne nauczanie", które ma na celu realizację podstawy programowej, monitorowanie postępów uczniów oraz sprawdzanie ich umiejętności i wiadomości.
Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja w jakiej się wszyscy znaleźliśmy jest niecodzienna. Wymaga zarówno od Państwa, uczniów i nauczycieli zupełnie nowego podejścia do nauczania. Sądzimy, że wzajemne zrozumienie z pewnością pozwoli na przejść ten trudny okres.
Mając na uwadze to że, Państwo organizujecie pracę dziecka w domu i niejednokrotnie musicie ją godzić z obowiązkami pracy zawodowej, "domowego nauczyciela" i rodzica dlatego:

1. Dzieci będą otrzymywać 1 raz w tygodniu zadania na cały tydzień od nauczyciela przedmiotu. Dzięki temu z góry będą Państwo wiedzieli, co dziecko ma zrobić w danym tygodniu.

2. Zatem będziecie mogli:
. lepiej zorganizować swojemu dziecku warunki do nauki, a jeśli macie więcej niż jedno dziecko, to z pewnością pozwoli Wam lepiej zapanować nad korzystaniem z komputera
. w dogodnym dla Państwa czasie pomóc swojemu dziecku, jeśli będzie taka potrzeba
. ocenić, z którymi zadaniami Państwa dziecko sobie poradzi samodzielnie.

3. Efekty pracy dziecka proszę przesyłać w jednym mailu (raz w tygodniu) do danego nauczyciela wtedy gdy, uczeń wszystko zrobił z danego przedmiotu w tygodniu, ale nie później niż w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (np.: do polonisty 1 mail, do matematyka 1 mail itd.)

4. Logowanie do dziennika jest obowiązkowe codziennie, ponieważ na podstawie tych logowań będą odnotowywane obecności uczniów. Prosimy logować się w godzinach 8.00-20.00. W przypadku rodzin, w których brak jest dostępu do Internetu, frekwencja będzie odnotowywana na podstawie indywidualnych ustaleń z nauczycielami.

5. Na stronie internetowej szkoły znajdziecie Państwo przedmiotowe systemy oceniania (PSO) obowiązujące na czas zdalnego nauczania.

6. Zajęcia zdalnego nauczania odbywają się zgodnie z planem lekcji, uwzględniając jednak ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

7. Każdy uczący Państwa dziecko nauczyciel prześle przez moduł "zadania domowe" w dzienniku elektronicznym informacje dotyczące jego przedmiotu i możliwości bezpośredniego kontaktowania się z nim.

8. Dyrektor szkoły jest do Państwa dyspozycji w każdą środę, w godzinach 10.00-14.00 pod numerem telefonu szkoły.

 


NAUCZYCIELE

Wykaz kadry

Plan lekcji

Awans
zawodowy

Przydatne
linki


UCZNIOWIE

Samorząd
Uczniowski

Dzwonki

Ciekawostki

RODZICE

Rada
rodziców

Harmonogram
zebrań

 

 
autorem strony jest mgr Elżbieta Kuczaj