O SZKOLE

Strona główna

O szkole

Świetlica szkolna

Historia szkoły

Patron szkoły

Uczniowie

Kalendarz
imprez

Zajęcia
pozalekcyjne

Aktualności

DOKUMENTY

Statut

Programy

Plany
i regulaminy


INNE

Biblioteka

Pedagog

Petycja Szulc - Efekt sp. z o.o.
Data złożenia petycji: 20 września 2018
przewidywany termin załatwienia petycji: 14 grudnia 2018
Treść petycji

Potwierdzenie otrzymania wniosku i udzielenie odpowiedzi

Petycja Szulc - Efekt sp. z o. o.
Data złożenia petycji: 21 września 2018
przewidywany termin załatwienia petycji: 15 grudnia 2018
Treść petycji

Potwierdzenie otrzymania wniosku i udzielenie odpowiedzi

Petycja Szulc - Efekt sp. z o.o.
Data złożenia petycji: 21 sierpnia 2018
Przewidywany termin załatwienia petycji: 21 listopada 2018
Treść petycji

Potwierdzenie otrzymania wniosku i udzielenie odpowiedzi

 


NAUCZYCIELE

Wykaz kadry

Plan lekcji

Awans
zawodowy

Przydatne
linki


UCZNIOWIE

Samorząd
Uczniowski

Dzwonki

Ciekawostki

RODZICE

Rada
rodziców

Organizacja roku szkolnego

 

 
autorem strony jest mgr Elżbieta Kuczaj