O SZKOLE

Strona główna

O szkole

Świetlica szkolna

Historia szkoły

Patron szkoły

Kalendarz
imprez

Zajęcia
pozalekcyjne

Aktualności

DOKUMENTY

Statut

Programy

Plany
i regulaminy


INNE


Przydatne linki

Adres serwisu oświatowego

Zawartość, opis

http://www.womkat.edu.pl/

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach (RODN)

http://www.szkola.net/

Materiały edukacyjne, forum dyskusyjne, chat, umożliwia założenie konta pocztowego.

http://www.profesor.pl/

Materiały dla uczniów i nauczycieli, obszerny dział publikacji nauczycieli posegregowanych wg przedmiotów.

http://www.edukator.org.pl/

Obszerny dział publikacji nauczycieli.

http://www.eduforum.pl/

Artykuły oświatowe, komunikaty MEN, forum dyskusyjne, publikacje.

http://www.oswiata.org.pl/

Aktualności oświatowe, scenariusze zajęć, przepisy oświatowe, awans zawodowy nauczyciela, forum dyskusyjne.
NAUCZYCIELE

Wykaz kadry

Plan lekcji

Przydatne
linki


UCZNIOWIE

Samorząd
Uczniowski

Dzwonki

Ciekawostki

RODZICE

Rada
rodziców

Organizacja roku szkolnego